• Hasta memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını oluşturmak
  • Hasta haklarını koruyarak etik ilkelere dayalı sağlık hizmeti sunmak
    Ayaktan ve yatarak hizmeti alan hastalarımıza doğru tanı ve tedavi hizmetlerini sunarak yaşam kalitelerini arttırmak
  • İş arkadaşlarımızla ilişkilerimizde sevgiye, saygıya, paylaşıma ve iş birliğine önem vererek yaratılan ekip ruhu ile başarı ve başarısızlıkta sorumluluğu paylaşmak
  • SGK anlaşmalarımızla kaliteli hizmet anlayışımızı daha geniş kitlelere ulaştırmak
  • Hizmet içi ve diğer eğitimlere bilgi ve becerimizi arttırmak ve kurumumuzda sağlıkta kalite yönetim sistem şartlarına uymak ve sürekli geliştirmek temel amacımızdır
  • Hastane yönetimimiz sağlıkta kalite ulusal ve uluslar arası standartlarına uygun hizmet sunmak, bu amaçla tüm çalışanların katılımıyla, tedarikçilerimizle birlikte, proses ve hizmet kalitesini geliştirerek müşteri memnuniyetini sağlayarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.