Dünyamızda insana verilen değer doğrultusunda tıbbi teknolojik

gelişmelerin en fazla yansıdığı sağlık alanlarının başında radyoloji

gelmektedir. Bu hızlı gelişmelere bağlı olarak yeni tıbbi cihazlar

geliştirilmektedir.   

Ünitemiz çağdaş bilgi ile donatılmış hekim ve personel tarafından kullanılan modern cihazlara sahiptir. Hasta portföyümüz dikkate alınarak şimdilik ; direkt röntgen , mamografi , ultrasonografi , renkli doppler ultrasonografi ve Bilgisayarlı tomografi aletleri ile hizmet vermekteyiz. Var olan süreç içerisinde Ünitemize yeni aletler eklenecek , var olan aletler teknolojik gelişim takip edilerek yenilenecektir. Amacımız ; hastane olarak sağlıkta en üst başarıyı ve kaliteyi sağlamaktır. Bu yolda radyoloji ünitesinin çok önemli olduğu bilincindeyiz.

Direkt röntgen

Kemik yapıların ve vücut bölümlerinin x ışını ile filmlerinin çekilmesine yarar. İleri tetkik gerektiren hastalarda ön bilgi konusunda yardımcı olur.Sağlık tetkiklerinde ilk adımlardandır.

Ultrasonografi ve Renkli Doppler 

Ses dalgaları kullanılarak yapılan incelemedir. Doku ve organlardaki yapıları , çevre dokularla ilişkilerini ayrıntılı olarak teşhis eder. Renkli doppler ile varis oluşumları damar hastalıkları gibi kanlanma bölgeleri renkli olarak incelenir. Son derece zararsız incelemedir ve gebe takibinde de kullanılır.

Mamografi 

Memede olabilecek kist , tümör gibi her türlü kitlenin erken teşhisinde ekonomik , yaygın ve en kolay ilk düşünülür yöntemlerden biridir.

Bilgisayarlı Tomografi 

Tomografi işlemi ilgili bölgeden kesit şeklinde görüntü alınarak değerlendirme demektir. Bu işlem bilgisayar yardımıyla elde edilir. Bir çok hastalık teşhisinde yarar sağlar.

Girişimsel Tetkik 

Gerek ultrason , gerekse bilgisayarlı tomografi cihazı eşliğinde şüpheli kitlelerden parça alınıp mikroskop ile incelenmesine yardımcı olur. Ayrıca kist , akciğer sıvısı gibi sıvılar boşaltılır.

Branş Doktorlarımız

E-Hizmetler