İstanbul Özel Şafak Hastanesi; baş ağrısı, merkezi sinir sistemi damar hastalıkları (felç), hareket-davranış bozuklukları, epilepsi hastalığı ve uyku bozuklukları, demans, baş dönmesi alanında bilimsel olarak kabul görmüş verilerle, multidisipliner ekip çalışması ile kaliteli ve etkin sağlık hizmeti vermek için çaba sarfetmektedir. Nöroloji ünitesi, sahip olduğu teknolojik donanımı kullanarak, tanı ve tedavi hizmetlerini çağdaş boyuta taşımaktadır.
İstanbul Özel şafak hastanesi Nöroloji Bölümü bünyesinde Serebrovasküler Hastalıklar Ünitesi, Baş Ağrısı Ünitesi, Elektroensefalografi ve epilepsi Ünitesi, Davranış Nörolojisi Ünitesi, Hareket Bozuklukları Ünitesi, Elektroensefalografi (EEG)-Elektromyografi (EMG) Ünitesi v.b. faaliyet göstermektedir.

Serebrovasküler hastalıklar;

Felçler;

Geçici iskemik ataklar;

Akut İskemik inmeler;

Beyin kanamaları;

Hareket Bozuklukları;

Parkinson Hastalığı;

Distoniler;

Diskineziler;

Esansiyel tremor;

Huntington kore;

ALS vb Hareket Bozuklukları ;

Huzursuz Bacak sendromu;

Epilepsi;

Fokal, generalize epilepsiler;

Status epileptikus;

Demans ( Bunama );

Alzheimer Hastalığı;

Vasküler Demans;

Demiyelinizan hastalıklar;

Multipl Skleroz;

Akut demiyelinizan ensefalopati;

Transvers miyelit;

Santral sinir sistemi Vaskülitleri;

Nöropatiler;

Toksik metabolik;

Immün nöropatiler ;

Guillen Barre sendromu;

Kas hastalıkları;

Sinir kas kavşağı hastalıkları ;

Myastenia Gravis ;

Kas distrofileri;

Başağrıları ,Belağrıları ve Boyun ağrıları ;

Primer baş ağrıları: Gerilim tipi baş ağrıları, migren v.b.;

Vasküler;

Cervikojenik başağrıları,

Temporal arterit,

Nevraljiler vb;

Konfüzyonel Durumlar;

Delirium;

Ensefalit vb;

Baş Dönmes;i

Daha fazla bilgi için hastanemizi arayabilirsiniz..

Branş Doktorlarımız

E-Hizmetler